Ogłoszenia

Ze względu na wprowadzenie opodatkowania VAT dla abonentów indywidualnych informujemy wszystkich abonentów nie będących podmiotami gospodarczymi, że począwszy od miesiąca marca do kwoty należności z tytułu abonamentu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%. Niestety oznacza to faktyczne podwyższenie wnoszonych przez Państwa opłat...
Postanowiliśmy w związku z tym faktem, że obniżymy cenę netto usług dostępowych świadczonych abonentom indywidualnym biorąc na siebie część faktycznego wzrostu opłat. W dalszym ciągu jednak doliczając 22% VAT do oniżonej ceny netto usługi oznacza to wzrost opłat równy 10 do 15% - w zależności od lokalizacji Państwa węzła dostępowego.
Niestety nie jesteśmy w stanie utrzymać cen na dotychczasowym poziomie (pozyskane kwoty muszą wystarczyć na opłacenie łączy dostępowych NASK i Polpak). Jednak ponieważ będą mogli Państwo odliczyć wszystkie dokonane w tym roku wpłaty z tytułu abonamentu od podatku dochodowego w efekcie zwrot podatku będzie wyzszy niż nasza obnizka/podwyżka. Mamy nadzieje, że ułatwi to Państwu terminowe regulowanie wpłat abonamentowych.
Ze względu na konieczność uwzględnienia zmiany opodatkowania VAT dla abonentów indywidualnych i zwiazaną z tym zmianę funkcjonalności oprogramowania nadzorującego płatności, faktury VAT za dostęp do internetu w miesiącu marcu 2005 zostaną wystawione z data końca miesiąca i wysłane wraz z fakturami kwietniowymi.
Przypominamy o konieczności terminowego regulowania należności za dostęp do Internetu. Zgodnie z umową nieterminowe regulowanie należności może być powodem naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej a nawet czasowego zablokowania dostępu do sieci.


Copyright © 1999-2003 Inter Projekt Sp. z o.o:
www.interprojekt.pl   www.interprojekt.com.pl
email: info@ip-net.pl
Informacja o cookies