Formularz zgłoszeniowy - łącza stałe

Prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza. Jego wysłanie jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci skorzystania z naszej oferty w zakresie dostępu do Internetu.


Imię i nazwisko  
Ulica i nr domu         Miasto     
Telefon kontaktowy     email    

Pani/Pana mieszkanie mieści się w:

budynku wielorodzinnym powyżej 100 mieszkań  
budynku wielorodzinnym powyżej 60 mieszkań
budynku wielorodzinnym powyżej 20 mieszkań  
budynku wielorodzinnym od 5 do 20 mieszkań
domku jednorodzinnym lub budynku do 4 mieszkań  
Czy w bezpośrednim otoczeniu Pani/Pana budynku znajdują się inne podobne zabudowania?
tak      nie
Czy w pani/pana budynku lub bezpośrednim sąsiedztwie działają Amatorskie Sieci Komputerowe oferujące dostęp do Internetu?
tak      nie      nie wiem
Jakim rodzajem łącza jest Pani/Pan zainteresowana/y:
DSL 2320 kbps   DSL 272kbps   Ethernet 10/100 BaseT
DSL 1168kbps   DSL 128 kbps    Radiowe 11 Mbps/2.4Ghz
DSL 528kbps   Dowolne   
Ile osób z Pani/Pana sąsiedztwa wyraziło chęć przyłączenia się do węzła sieci Ip-net?
Czy wyraża Pani/Pan zgodę aby nasz pracownik skontaktował się z Pania/Panem poprzez telefon lub email w celu omówienia dalszych szczegółów:
tak         nie         osobiście skontaktuję się z firmą Inter Projekt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Inter Projekt.

Firma Inter Projekt oświadcza, że dane osobowe zawarte w niniejszej ankiecie będą wykorzystywane wyłącznie przez firmę Inter Projekt Sp. z o.o. w celach związanych ze zgłoszeniem Klienta zamierzającego uzyskać dostęp do Internetu.

       


Copyright © 1999-2003 Inter Projekt Sp. z o.o:
www.interprojekt.pl   www.interprojekt.com.pl
email: info@ip-net.pl
Informacja o cookies