Oferta ISP

Firma Inter Projekt udostępnia możliwość podłączenia do Internetu przy pomocy łączy stałych zarówno dla abonentów indywidualnych, sieci blokowych jak i odbiorców komercyjnych. Firma posiada własne węzły dostępowe na terenie Gliwic umożliwiające zrealizowanie podłączeń w technologiach xDSL, Ethernet oraz technologii dostępu radiowego łączami zgodnymi ze standardem IEEE 802.11b (11 Mbps, 2.4 Ghz).

W obecnej chwili infarstruktura firmy przyłączona jest do sieci światowej przy pomocy dwóch dostawców krajowych: Telekomunikacji Polskiej SA (łącza w technologii Frame Relay do sieci Polpak-T o przepływności 2Mbps) oraz Naukowo Akademickiej Sieci Komputerowej NASK (połączenie zrealizowane w technologii Ethernet o przepływności 10Mbps). Firma dysponuje własnymi serwerami cache (transparent proxy) polepszającymi jakość i komfort korzystania z dostępu do sieci.


Oferta dla klientów indywidualnych:

Wszyscy klienci indywidualni, których miejsca zamieszkania zlokalizowane są w pobliżu naszych węzłów dostępowych mają możliwość uzyskania stałego dostępu do sieci Internet łączami zrealizowanymi w technologii Ethernet 10-BaseT lub radiowymi (IEEE 802.11b). Koszt przyłączenia do sieci zawiera się w granicach 350-500 PLN netto w zależności od lokalizacji i technicznych warunków realizacji podłączenia. Opłata za korzystanie z sieci wnoszona jest w formie miesięcznego abonamentu wynoszącego w zależności od jakości łącza (uwarunkowanej lokalizacją) 38-60 PLN netto + VAT. Opłata ta wnoszona jest na rachunek bankowy firmy w ciągu pierwszych siedmiu dni każdego miesiąca. Szczegółowe warunki korzystania z dostępu do sieci sprecyzowano we wzorze umowy dla klientów indywidualnych.


Oferta dla odbiorców komercyjnych:

Odbiorcom komercyjnym czyli firmom wykorzystującym Internet w celu prowadzenia działalności gospodarczej oferujemy możliwość uzyskania dostępu do Internetu przy wykorzystaniu łączy o podwyższonej pewności i niezawodności działania oraz przepływności. Podłączenia realizujemy zarówno w technologii Ethernet 10-BaseT jak i w technologii xDSL oraz radiowej (IEEE 802.11b). Opłata za przyłączenie do sieci jest równa 250-500 PLN zależnie od lokalizacji i technicznych warunków realizacji. Opłata za korzystanie z sieci wnoszona jest w formie miesięcznego abonamentu, którego wysokość zależy od przepływności łącza (uwarunkowanej lokalizacją) oraz liczby przyłączonych komputerów. Szczegółowe warunki korzystania z dostępu do sieci sprecyzowano we wzorze umowy dla klientów komercyjnych.
 


Copyright © 1999-2003 Inter Projekt Sp. z o.o:
www.interprojekt.pl   www.interprojekt.com.pl
email: info@ip-net.pl
Informacja o cookies